activiteiten

 haalbaarheidsanalyse


Om een verantwoorde investeringsbeslissing te kunnen nemen is inzicht nodig in de financiŽle consequenties van een besluit. Hiervoor stelt Project S een haalbaarheidsanalyse op met diverse (her)ontwikkelingsscenarioís. De scenarioís worden op technische, juridische en financiŽle haalbaarheid getoetst. Vervolgens kan met Project S een overeenkomst worden gesloten om, voor rekening en risico van opdrachtgever, het gewenste scenario ten uitvoer te brengen.

voorbeelden