activiteiten

 projectmanagement


Voor beleggers en ontwikkelaars die vastomlijnde plannen hebben met het vastgoed, coördineert Project S het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering. Project S maakt met de opdrachtgever strikte en harde afspraken met betrekking tot tijd, geld, kwaliteit en de beheersaspecten informatie en organisatie. Het gehele proces, van programma van eisen tot en met de oplevering, sturen wij aan op taakstellende wijze.

Alle werkzaamheden worden voor rekening en risico van opdrachtgever uitgevoerd, waarmee Project S haar onafhankelijkheid en belangeloosheid garandeert.

voorbeelden