activiteiten

 risicomanagement


Risicomanagement: vermijden, reduceren, overdragen en/of accepteren.

Risico’s nemen kan, mits weloverwogen en onderbouwd. Uiterst belangrijk is de koppeling van risicomanagement aan financiële consequenties en besluitvorming. Het is niet slechts een inventarisatie, daarmee begint het juist.

Belangrijk is dat risicomanagement tot alle fasen in het vastgoedproces behoort. Evenzo belangrijk is de evaluatie hiervan en daarmee het toekomstig risicomanagement weer bijstellen/actualiseren. Het is immers geen definitief stuk, maar aan ontwikkeling onderhevig.

Project S levert een positieve bijdrage aan uw specifieke risicomanagement eisen en wensen, gerelateerd aan het vastgoedproces. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er een standaardisatie en basis voor de afdeling vastgoedontwikkeling wordt gemaakt en/of dat er een projectspecifieke risicoinventarisatie wordt gemaakt.

voorbeelden