activiteiten

 

 transformatieopgaven


Renovatie, planmatig onderhoud en/of met energetische maatregelen het bestaand bezit verduurzamen en doorexploiteren met behoudt van de huidige woonbestemming of een kantoorgebouw herbestemmen en transformeren tot woongebouw, al dan niet met een commerciŽle plint en verkopen of verhuren.

Hiervoor stelt Project S een haalbaarheidsanalyse op met diverse (her)ontwikkelingsscenarioís. De scenarioís worden op technische, juridische en financiŽle haalbaarheid getoetst en vervolgens wordt een overeenkomst gesloten om het gewenste scenario ten uitvoer te brengen. De fasen worden tussentijds ter beoordeling en vaststelling aan de opdrachtgever voorgelegd door middel van een fasebeslisdocument, inclusief risicoinventarisatie.

In dit kader voert Project S de onderhandelingen en contractvorming met overheden, (potentiŽle) huurders, architect, aannemers en adviseurs. Vervolgens coŲrdineert Project S het voorbereidings- en uitvoeringsproces en wordt ten slotte het project opgeleverd.

Alle werkzaamheden worden voor rekening en risico van opdrachtgever uitgevoerd, waarmee Project S haar onafhankelijkheid en belangeloosheid garandeert.

voorbeelden