disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door Project S. Op de inhoud van deze site (alle teksten) heeft Project S het auteursrecht. Alle rechten gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van Project S is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren.

Het is nadrukkelijk verboden om frames van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. Project S probeert te allen tijde de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze internetsite, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat.

Project S evenals alle hiervan deel uitmakende onderdelen en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze internetsite voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze internetsite of de links naar de internetsites van derden.

Alle in deze internetsite gebruikte afbeeldingen, tekeningen, impressies en schetsen zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Project S is niet verantwoordelijk voor eventuele tekstfouten.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot post@project-s.nl

Wijzigingen voorbehouden.