projecten

"Programmeersessies"

project Programmeersessies
opdrachtgever     Rabobank Nederland (voorheen: Rabo Eigen Steen)
locatie Nederland
opdracht procesmanagement
type bankkantoorgebouw
totale oppvl. variabel
investering n.t.b.
looptijd 2013-2014
 

Rabobank Nederland (voorheen: Rabo Eigen Steen) is dé huisvestingsadviseur voor de Rabobank. Marktveranderingen zijn van invloed op de huisvestingsbehoefte. Ten behoeve van het bepalen van de wensen en eisen voor de
(ver)nieuwde huisvesting heeft Rabobank Nederland (voorheen: Rabo Eigen Steen) een Programmeersessie ontwikkeld. Tijdens deze Programmeersessie wordt samen met een vaste Programmeerarchitect en ca. 12 betrokken deelnemers van een lokale Rabobank het Programma van Gebruik bepaald. Ook wordt de look & feel en de mate van plaats- en tijdonafhankelijk werken bepaald. Alle uitkomsten worden verwerkt in een Programma van Eisen wat de basis vormt voor het verdere ontwerptraject.

Project S begeleidt namens Rabobank Nederland (voorheen: Rabo Eigen Steen) de Programmeersessies en schrijft het Programma van Gebruik.