projecten

“Plaats- en tijdonafhankelijk werken”

Uit de Programmeersessies die Project S voor de diverse Rabobanken deed, bleek een behoefte aan implementatie van plaats- en tijdonafhankelijk werken. Project S heeft daartoe het “Coöperatief Kompas” bedacht. Het spel is verder uitontwikkeld in samenspraak met de opdrachtgever.
Het Coöperatief Kompas is een spel waarbij de deelnemers met behulp van een kompas aan de hand van stellingen de mate van plaats- en tijdonafhankelijk werken bepalen die bij de organisatie past. Door draagvlak te creëren is de implementatie een succes.

Volgend uit deze workshop schrijft Project S een “Coöperatieve Route”: een werkwijzer waarmee iedere medewerker en nieuwkomer de manier van werken binnen het bankkantoorgebouw weet, aangevuld met alle overige facilitaire zaken.