referenties

Daan van der Vorm directeur VORM

Erik Batenburg directeur Vastgoed Batenburg B.V.

Frans Weterings directeur-bestuurder Woningstichting 3B Wonen

Erik Batenburg – directeur Aannemersbedrijf / Vastgoed Batenburg B.V.
www.batenburgbv.nl

“Samen met Esther Olsthoorn heb ik tot op heden vier projecten ontwikkeld en zijn we met een vijfde project bezig. Elk van de projecten had zijn eigen kenmerken. Gemeenschappelijk in de projecten was dat ze binnenstedelijk en dus complex waren. In deze samenwerkingen heb ik Esther leren kennen als een zeer betrokken en toegewijd ontwikkelaar die voortvarend te werk ging in de uitwerking van "haar" projecten. Esther geeft in haar werkzaamheden blijk van een grote kennis van zaken op haar werkterrein, zowel daar waar het regelgeving betreft als daar waar het financiŽn of techniek betreft. Haar werkzaamheden neemt ze zeer serieus en dat heeft zijn weerslag op de uitwerking, zowel in tijd als in beeld, financiŽn en techniek. Ik beveel Esther daarom ten zeerste als ontwikkelaar en/of projectmanager aan en zal zelf bij het opstarten van nieuw project zeker haar hulp inroepen.”

In opdracht voor Vastgoed Batenburg B.V. uitgevoerd:

Hoeksekade lees verder 
Wolfend lees verder 


In samenwerking (bouwteam) met Aannemersbedrijf Batenburg B.V. onder andere uitgevoerd:

Schoolplein lees verder