referenties

Daan van der Vorm directeur VORM

Erik Batenburg directeur Vastgoed Batenburg B.V.

Frans Weterings directeur-bestuurder Woningstichting 3B Wonen

Frans Weterings - directeur-bestuurder Woningstichting 3B Wonen
www.3bwonen.nl

"In de periode 2009 tot en met 2015 maakte 3B Wonen gebruik van de kennis en ervaring van Esther Olsthoorn op het gebied van vastgoedontwikkeling. 3B Wonen ontwikkelde in die jaren vier binnen de kernen van Lansingerland gelegen vastgoedprojecten, waarvan er drie mede vanwege een combinatie van wonen, welzijn en zorg als ingewikkeld en complex te betitelen zijn.
Esther beschikt over kennis en competenties op het gebied van vastgoedontwikkeling en vastgoedexploitatie. Naast kennis op het gebied van vastgoedontwikkeling noem ik, op basis van ervaring bij 3B Wonen, draagvlak creëren bij omwonenden en andere belanghebbenden, onderhandelingsvaardigheden richting gemeente en commercieel bij het project betrokken partijen, opstellen van fasedocumenten teneinde intern tot besluitvorming te komen en inventariseren van eisen en wensen van en voorbereiden van huurovereenkomsten met toekomstige gebruikers/zorgverleners.
We hebben Esther leren kennen als een vastgoedvrouw die met grote passie ‘haar’ projecten iedere keer een stapje verder brengt. Met als resultaat tevreden bewoners en andere gebruikers vanuit in het oog springende vastgoedprojecten."

IIn opdracht voor 3B Wonen uitgevoerd:

Hospice lees verder 
Rozenhoek lees verder 
Ds. van Koetsveldstraat lees verder 
Gemeentewerf lees verder